Koçlar için Practicum

Koçlar için Practicum

Koçlar için  Practicum

Practicumlarımız, koçluk sertifika programlarını tamamlamış ya da sertifika süreci devam eden koçların uygulama becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Practicum; 3 adet kayıtlı ya da canlı koçluk seansını dinleyerek MCC veya PCC ünvanlı bir koç eşliğinde ayrıntılı seans değerlendirmesi yapılan grup çalışmalardır. Practicumlarımız her ay 4 saat olarak, sınıf içi veya zoom platformundan on line olarak düzenlenir. Koçluk programlarımızı alan kişiler, almış olduğu programın gerekliliğine göre belirlenmiş sayıda practicuma ücretsiz katılabilirler. AC ya da ICF onaylı koçluk eğitimi almış olan tüm koçlar practicumlara katılabilirler. Belirlenmiş sayıdaki practicum hakkı dolan koçlarımız devam etmek isterlerse 200 TL ödeme yaparak ek practicum alabilirler. Farklı koçluk okullarından katılan koçlar  1 adet practicuma 300 TL ödeme yaparak  katılabilirler.

Takım Koçluğu Practicumların'da koçlara örnek takım koçluğu seansı izletilerek değerlendirme yaptırılır ve zoom odalarında takım koçluğu uygulaması yaptırılır 2 ayda bir defa 2 saat olarak düzenlenmektedir.  AC ya da ICF onaylı takım koçluğu eğitimi almış olan kişier bu practicuma katılabilirler. 1 adet Practicum 250 TL, Anka Koç'lara 150 TL 'dir.

Final Practicum: ICF-ACTP programının mezuniyet sınavını içeren, Program dekanı olan MCC seviyesindeki bir koçtan yazılı ve kayıtlı seans değerlendirmesi ile koça kayıtlı geribildirim verilen  grup çalışmasıdır. 4 gün 2 saat olarak verilir. Final Practicum'da koçlar en az 2 saat bireysel mentörlük almış olurlar. Final Practicum toplam 8 saattir. Final practicum'da yeterli puanı alamayan koçlar bir sonraki final practicum'a ücretsiz katılarak mezuniyet şartlarını sağlayacak düzeyde koçluk performansı sergilemeleri gerekir. Final Practicum'umuz 2.000 TL +%18 Kdv'dir ve ACTP Program modüllerinin tamamına katılmış olan koçlarımız girebilir.