“Lider Gelişim” ve “Stres Yönetimi” Webinar Serisi

“Lider Gelişim” ve “Stres Yönetimi” Webinar Serisi

“Lider Gelişim” ve “Stres Yönetimi” Webinar Serisi

“Lider Gelişim” ve “Stres Yönetimi” Programı

Bilgiye çok hızlı ulaşabilen bilgelik çağı yöneticileri; sınıf ortamındaki uzun ve davranışsal eğitimler yerine, daha kısa ve kendi yaşam alanlarında, iç dünyalarına dönerek hızlıca uygulayabilecekleri duygusal ve bilişsel pratiklere ihtiyaç duymaktadır.

Lider Gelişim ve Stres Yönetimi Programı; kurumların orta&üst kademe çalışanları için tasarlanmıştır.

Webinarlar; liderlere birebir ve gruplar olarak verilebilmektedir. Webinarlar liderlerin seçeceği başlıklar üzerinden ilerleyebilir. Webinarlar haftada bir gün olarak verilebilmektedir.

Webinarlar 1’er saatlik 2 oturum ve 15 dakikalık bir adet ara olmak üzere toplam 135 dakikadır. İlk oturum teori ve uygulama, ikinci oturum sadece uygulamadan oluşmaktadır.

W: Webinar

“Lider Gelişim” Programı

W1- Liderlik ve Öz Farkındalık

W2-Zaman ve Önceliklerin Yönetimi

W3- Özyönetim ve Motivasyon

W4- Empatik İletişim

W5- Stratejik Düşünme ve Vizyon Oluşturma

W 6- Problem Çözme ve Etkin Karar Alma

W7- Delegasyon ve Ekip Yönetimi

W8- Etkili Sunum Becerileri

W9- Öğrenme Stilleri

W10- Geri Bildirim Kültürü

W11- Yöneticilikte Koçluk ve Mentörlük Kavramları

W12- Çatışma ve İlişki Yönetimi

W 13 – Duygusal Dayanıklılık

“Stres Yönetimi” Programı

W1-Giriş: Resilience kavramı, işyerinde bireysel dayanıklılık modelinin anlatımı, test ile bireysel değerlendirme sonuçlarının paylaşımı.

W2-Kendimizi tanımak: Bireysel güçlü yönlerin ve değerlerin keşfi, iş yaşamında bunları nasıl kullandığımız ve kullanabileceğimiz üzerine çalışma.

W3-Dayanıklı bir zihin yapısı: Zorluklar karşısında perspektifi korumak, faydasız düşünce kalıplarını tanımak ve zararlı düşünceleri yeniden çerçevelendirmek; şükran duygusu ve olumlu bakış açısını korumanın faydaları.

W4- Sağlıklı beden-sağlıklı zihin: Fiziksel ve zihinsel kapasitemizi güçlendirmeye yönelik kendimize özel, sürdürülebilir beslenme, egzersiz ve dinlenme alışkanlıklarını kazanmak

W5- Dayanıklı davranışları geliştirmek: İşyerindeki yaygın stres kaynaklarını dengeleme becerileri; ihtiyaç duyduğumuz duygusal, Pratik ve profesyonel desteği alabilmek için iş ve iş dışı ilişkilerimizi geliştirmek ve sürdürmek.

W6- Vucut Enerji Sistemi ve Dengesi: İşyerinde uygulanabilecekbasit Psiko Kinesyoloji ve Nefes Egzersizleri.

W7- Mindfulness Pratikleri: Mindfullnes bilimsel makalelerinin paylaşımı ve işyeri uygulama pratikleri.

W8- EFT(Duygusal Özgürleşme Tekniği): Mühendis Gary Grag’in EFT Tekniği ve Uygulaması.

 

Webinar Liderleri:

Gökçe Pınar Koç (MCC), Sosyolog, Anka Koçluk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Banu Uzkut ONUK  Koç (PCC), Mühendis

Dilek ONUK Koç(ACC), Yüksek Mühendis

Merve HOŞVER Eğitimci, Koç(PCC), Mindfulness Eğitmeni

 

Webinar serimiz ile ilgili teklif almak için kurumsal@ankakocluk.com.tr  ye mail atabilir ya da 0312 439 05 13’ten bize ulaşabilirsiniz.